Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας

12ο Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας ΕΕΧΘΚΑ