Πανελλήνια Συνέδρια

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργών Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων & 1st World Meeting of the Hellenic Cardiothoracic Diaspora

  

Επιστημονικός Πρόεδρος: Δημήτριος Δουγένης

Venue: Royal Olympic Hotel, Αθήνα