Επικοινωνία

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών
Θώρακος – Καρδιάς – Αγγείων


Γραμματεία: Λίνα Χουρδάκη

Ώρες επικοινωνίας:

Δεύτερα- Τετάρτη- Παρασκευή 12.00-14.00

Τρίτη- Πέμπτη 17.00-19.00

Τηλ. 6948509594
Email info@hctss.gr, hctss.gr@gmail.com