Ίδρυση και Σκοπός

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θωρακος- Καρδίας-Αγγείων

ΙΔΡΥΣΗ:

Το 1986 ιδρύθηκε επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων», Το 2008 μετεξελίχθηκε σε επαγγελματική εταιρεία, με νέο καταστατικό και μετονομάστηκε σε «Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος – Καρδιάς – Αγγείων».

ΣΚΟΠΟΣ:

Η προαγωγή της Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων στην Ελλάδα, δηλαδή της ειδικότητας που δημιουργήθηκε για τη διάγνωση και θεραπεία των νοσημάτων που προσβάλλουν τα όργανα της θωρακικής κοιλότητας και που αποβλέπει στη χειρουργική θεραπεία των συγγενών και επίκτητων νόσων της καρδιάς, των μεγάλων αγγείων, του τραχειοβρογχικού δέντρου, των πνευμόνων, του οισοφάγου και του θωρακικού τοιχώματος.

Ο σκοπός της Εταιρείας επιδιώκεται με την οργάνωση επιστημονικών συνεδριάσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, καθώς και με τη συγκρότηση επιτροπών για τη μελέτη θεμάτων που αφορούν στην προαγωγή της Χειρουργικής Θώρακος και Καρδιάς.