Πανελλήνια Συνέδρια

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακα, Καρδιάς-Αγγείων

Επιστημονικός Πρόεδρος: Γεώργιος Σανούδος

Venue: Divani Caravel, Αθήνα