Πανελλήνια Συνέδρια

2nd Athens Cardiovascular & Thoracic Symposium

Venue: Divani Caravel hotel Athens

Κόστος συμμετοχής: 50€

PCO: Conferre S.A.

Δείτε το πρόγραμμα

Δείτε το newsletter 

Δείτε περισσότερα: http://www.conferre.gr/event-detail.aspx?event=453

Download your Certificate (registration barcode needed):https://congress.medeventspro.com/print/ACVTS2019.aspx

Watch the recorded sessions on demand: https://www.livemedia.gr/acvts19