Πανελλήνια Συνέδρια

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων

Επιστημονικός Πρόεδρος: Φώτης Παναγόπουλος

Venue: Macedonia Palace, Θεσσαλονίκη