Πανελλήνια Συνέδρια

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων

 

Επιστημονικός Πρόεδρος: Χρ. Παπακωνσταντίνου

Venue: Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη