Πανελλήνια Συνέδρια

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο

 

Λόγω των τελευταίων εξελίξεων για την πανδημία του Covid-19, το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του καναλιού της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος-Καρδίας-Αγγείων https://webtv.hctss.gr/13hctss και του Livemedia www.livemedia.gr/13hctss.

Πληροφορίες Παρακολούθησης: Ο κωδικός για την live παρακολούθηση, σε συνδυασμό με το email που μας δηλώσατε στην τακτοποίηση της εγγραφής σας είναι ο 13hctss.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.