Ημερίδες

Σεμινάριο εξειδικευμένης θωρακοχειρουργικής: Χειρουργική της Τραχείας

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ

Για τη ζωντανή μετάδοση παρακαλώ πατήστε εδώ