Πανελλήνια Συνέδρια

4o Πανελλήνιο & 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων

Επιστημονικός Πρόεδρος: 'Ιων Μπελλένης

Κως - Ελλάδα