Νέα & Ανακοινώσεις

Όνομα Ειδικότητας και Εξειδικεύσεις

                                                                                                                                                                      Αθήνα, 5 Ιουνίου 2019
                                                                                                                                                                       Αρ. Πρωτοκόλλου 957
Προς: Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας
Κοινοποίηση: Ομάδα Εργασίας Χειρουργικής Θώρακος

Θέμα: Όνομα Ειδικότητας και Εξειδικεύσεις

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

Σε συνέχεια προηγουμένης επιστολής της Εταιρείας μας, την Εταιρεία κορμού για την ειδικότητα της Χειρουργικής Θώρακος στην Ελλάδα, έχουμε να σας ενημερώσουμε τα κάτωθι:

1) σχετικά με το θέμα της μετονομασίας της ειδικότητας στην Ελλάδα το ζήτημα ετέθη σε διαδικτυακή ψηφοφορία για 20 ημέρες, οπότε και ψήφισαν 78 μέλη της εταιρείας. Οι 40 από αυτούς (51%) ψήφισαν το όνομα «χειρουργική θώρακος καρδίας & αγγείων». Ακολούθως ετέθη το ζήτημα σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που διεξήχθη ειδικά για το σκοπό αυτό και επί συνόλου 47 παρόντων, η συντριπτική πλειοψηφία (45 άτομα) ψήφισε το όνομα «χειρουργική θώρακος – καρδίας». Με τα δεδομένα αυτά, αιτούμαστε την άμεση αλλαγή του ονόματος της ειδικότητας σε Χειρουργική Θώρακος- Καρδίας.

2) Σχετικά με το θέμα των εξειδικεύσεων επανερχόμαστε στην ανάγκη να θεσπιστεί άμεσα η εξειδίκευση της Χειρουργικής Καρδίας – Θώρακος Παίδων. Σε επικαιροποίηση προηγούμενης πρότασής μας θα θέλαμε να τονίσουμε την ανάγκη ότι εκτός της διετούς εξειδίκευσης ο κάθε χειρουργός θα πρέπει να έχει λίστα ελάχιστων ειδικών επεμβάσεων (logbook), για να μπορεί να αποδεικνύει την εμπειρία του σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα δεδομένα θα είναι στη διάθεσή σας στη συνάντησή μας.

3) Θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη για άμεση αναγνώριση της δυνατότητας των ειδικών Χειρουργών Θώρακος- Καρδίας να εξειδικεύονται στην Εντατική Θεραπεία, για την ασφαλέστερη λειτουργία των Καρδιοχειρουργικών και Θωρακοχειρουργικών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Εξάλλου η πλειονότητα των επεμβατικών πράξεων στις ΜΕΘ άπτονται της ειδικότητάς μας.

4) Τέλος, θέλουμε να προτείνουμε τη δυνατότητα ειδικού καθεστώτος εξειδίκευσης στην «υβριδική καρδιοχειρουργική» και «υβριδική θωρακοχειρουργική», δηλαδή στην εξειδίκευση στο αιμοδυναμικό εργαστήριο και στο βρογχοσκοπικό εργαστήριο αντίστοιχα, χωρίς, όμως, να αποκόπτονται από την πρόσβασή τους σε κλασικές χειρουργικές πράξεις.

 

 Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 Με τιμή,

Ο Πρόεδρος                                             ο Γενικός Γραμματέας

Χριστόφορος Κωτούλας                         Γεώργιος Αθανασιάδης