Ημερίδες

16η Συνεδρίαση Ομάδας Εργασίας Χειρουργικής Θώρακα ΕΕΧΘΚΑ

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019, ώρα 10.00
Ρόδος Amathus Beach Hotel Rhodes

Προεδρείο:
Τσακιρίδης Κοσμάς
Τσαγκαρόπουλος Σωκράτης
Δεσιμόνας Νίκος