Διοικητικό Συμβούλιο

Κοσμάς Ηλιάδης

Κοσμάς Ηλιάδης

Πρόεδρος

Δεδεηλίας Παναγιώτης

Δεδεηλίας Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος

Κόλλιας Βασίλειος

Κόλλιας Βασίλειος

Γενικός Γραμματέας

Λαζόπουλος Γεώργιος

Λαζόπουλος Γεώργιος

Ειδικός Γραμματέας

Σαμιώτης Ηλίας

Σαμιώτης Ηλίας

Σύμβουλος

Ρόρρης Φίλιππος

Ρόρρης Φίλιππος

Εκπρόσωπος Δοκίμων Μελών