Λοιπά Όργανα

Επαγγελματικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Αργυρίου Μιχάλης
Αντιπρόεδρος: Ζήσης Χαράλαμπος
Γραμματέας: Κλέωντας Αθανάσιος
Μέλη: Ηλιόπουλος Δημήτριος (ex officio), Σαμιώτης Ηλίας (ex officio)

Συμβούλιο Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας

Πρόεδρος: Φορούλης Χριστόφορος
Αντιπρόεδρος: Αθανασιάδη Καλλιόπη
Γραμματέας: Λαζόπουλος Γεώργιος (ex officio)

Μέλη: Δουγένης Δημήτριος, Μπαλταγιάννης Νικόλαος, Πράπας Σωτήριος

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Δεσιμόνας Νικόλαος
Τακτικά Μέλη: Λιούμπας Δημήτριος, Κρασάς Αθανάσιος

Αναπληρωματικά Μέλη: Ρουμπελάκης Απόστολος, Παττακός Γρηγόριος

 

Επιτροπή Κρίσης Υποψήφιων Μελών

Πρόεδρος: Δεδεηλίας Παναγιώτης (ex officio)
Γραμματέας: Λαζόπουλος Γεώργιος (ex officio)
Μέλος: Σαμιώτης Ηλίας (ex officio)

 

Επιτροπή Εκπαίδευσης:

Συντονιστής: Ηλιάδης Κοσμάς (ex officio)
Γραμματέας: Σαμιώτης Ηλίας (ex officio)
Ρόρρης Φίλιππος (ex officio)
Μέλη: Φορούλης Χριστόφορος, Αγγουράς Δημήτριος, Σταυρίδης Γεώργιος,  Αθανασιάδη Καλλιόπη