Ομάδες Εργασίας

Ομάδα Εργασίας Εκπαίδευσης
Πρόεδρος: Σαμιώτης Ηλίας
Αντιπρόεδρος: Σχίζας Νικόλαος
Γραμματέας: Καπετανάκης Εμμανουήλ

 

Ομάδα Εργασίας Χειρουργικής Θώρακος
Πρόεδρος: Κλέωντας Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος: Χλαπουτάκης Σεραφείμ
Γραμματέας: Σωτηρόπουλος Γεώργιος

 

Ομάδα Εργασίας Καρδιοχειρουργικής Ενηλίκων
Πρόεδρος: Ανδρουτσοπούλου Βασιλική
Αντιπρόεδρος: Πάτρης Βασίλειος
Γραμματέας: Παττακός Γρηγόριος

 

Ομάδα Εργασίας Παιδοκαρδιοχειρουργικής
Πρόεδρος: Σαρρής Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Μητρόπουλος Φώτιος
Γραμματέας: Καλλικούρδης Αντώνιος

 

Ομάδα Εργασίας Νέων Τεχνολογιών
Πρόεδρος: Μάλλιος Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Τσαγκαρόπουλος Σωκράτης
Γραμματέας: Ντόντος Γεώργιος